måndag 23 maj 2011

Föräldrarnas rättigheter är inte skolans skyldigheter

Skolan är det som ska förbereda dig för ett liv i samhället, skolans ansvar är att ge dig de byggstenar som behövs för att kunna vara en arbetsför individ i samhället. Men där slutar skolans ansvar, moral, etik och respekt ska barn lära sig från hemmet. Det ska vara föräldrarnas val hur de ska ska uppfostra sina barn, men skolan kan alltid agera om de anser att något är fel, men då genom samtal med föräldrarna.

I Göteborg är det ett antal skolor som ska "hjälpa" barn emot hedersförtrycket, det gör det genom bl.a. så kallade luftschemametoden, där de schema lägger tid för att ge barnet fritid som de anser att föräldrarna inte ger barnet. Men det de egentligen gör är att lära barnet att ljuga och lära att föräldrarna har fel.

Om detta är ett så stort problem så borde de istället föra ett samtal med föräldrarna, och om barnen far illa pga hur föräldrarna agerar och dessa inte lyssnar på samtal så ska socialen kontaktas. Det är inte en enskild lärares eller kurators ansvar att ta dessa beslut, det är en förälders rättighet att så länge som barnet inte far illa kunna uppfostra barnet som de anser vara rätt.

Slutligen måste jag säga, om skolan började koncentrera sig mer på att lära ut det barnen bör veta, istället för att försöka styra och ställa med det barnen gör på sin fritid så skulle nog fler människor ha det lättare när de väl lämnar skolan. En bra utbildning är a och o när det gäller ett lättare liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar