lördag 21 maj 2011

Moskén i Göteborgs vara eller icke vara...

I skrivande stund pågår demonstrationer i Göteborg för och emot den snart färdig byggda moskén på Hisingen. Vad detta än ger så är det fortfarande så att enligt religionsfriheten, som enligt europakonventionen ingår i de mänskliga rättigheterna, så ska denna byggnad få byggas och i den ska den islamska religionen kunna utföras.

Men religioner i sig är inte för religionsfrihet, religionsfrihet går oftast emot vad religionen står för. Se bara på de tio budorden från kristendomen, "Du skall inga andra gudar hava jämte mig" (luthers lilla katekes), eller från judendomen, "Förbud mot otillbörlig tillbedjan". Enligt islam så är alla andra gudar bara ett namn, och att tillbedja dessa namn är fel men det bara är gud (Allah) som kan döma. I verkligheten tar människan på sig ansvaret att utdela de straff som de säger att gud sagt åt dem.

Religionen i sig är ofta inte problemet, problemet är religions utövaren, människan. Och det är där vikten kommer in, vilken religion finns som "tillåter" andra religioner att finnas och tillbedjas? De personer som demonstrerar för bygget av moskén, de som använder sig av rätten för religionsfrihet, hur många av dem tolererar andra religioner? Många av dessa personer kommer inte från Sverige ursprungligen, skulle de tolerera att tex en kristen kyrka skulle byggas i deras hemland? Om de inte gör de har de rätten att förespråka religionsfrihet här i Sverige bara för att kunna bygga en moské här?

De som är emot bygget, är de medvetna om vad religionsfrihet är? Demonstrerar de emot moskén eller demonstrerar de emot den felaktiga användningen av religionsfriheten? Hur många har egentligen rätt att demonstrera för detta i religionsfrihetens namn? För att demonstrera emot det i religionsfrihetens namn har jag redan påvisat att man inte kan.

Så vad är min åsikt i detta, jag anser att eftersom religionsfrihet går emot vad religioner står för så tycker jag inte detta kan användas varken för eller mot denna moské. Jag är inte emot religioner, jag är emot de som miss-använder dessa för att utföra onda dåd. Tycker jag då att moskén ska få finnas? Om de som utövar sin religion i den visar tolerans mot andra religioner och lever efter Sveriges lagar och regler har jag inte något emot den. Däremot är islam en religion som tillåter heders mord och att ta lagen i egna händer, jag är emot detta och därför är jag emot att moskén byggs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar